Skip to Main Content

OneSearch

Information om hur du söker i OneSearch och hur du ser dina lån och beställningar

Vad är OneSearch?

OneSearch är bibliotekets söktjänst. Du kan söka efter böcker, artiklar och andra publikationer som biblioteket ger dig tillgång till, både det som finns på bibliotekets hyllor och det som finns i elektronisk form, digitala resurser. Du kan se var tryckta böcker finns i biblioteket och få tillgång till e-böcker, artiklar, rapporter och tidskrifter.

OneSearch passar bra när du vet vilken bok eller artikel du vill ha, vill göra en snabb sökning för att få en överblick eller när du har ett tvärvetenskapligt ämne.

Vad kan du göra i OneSearch?

  • Skapa och kopiera referenser för olika källor
  • Mejla information om en källa 
  • Reservera en tryckt bok som är utlånad
  • Spara källor till en lista som finns kvar under söktillfället
  • Se mina lån på biblioteket
  • Filtrera/avgränsa din sökning

De flesta funktioner i OneSearch kräver ett användarkonto på Högskolan i Halmstad.