Skip to Main Content

OneSearch

Information om hur du söker i OneSearch och hur du ser dina lån och beställningar

Hur söker du i OneSearch?

Du kan göra en enkel sökning genom att söka på enstaka ord i den stora sökrutan på bibliotekets startsida. Du kan även göra en utökad sökning om du letar efter mer specifika resultat.

Om du får för många träffar kan du avgränsa/filtrera till vänster om träfflistan för att begränsa ditt sökresultat.

Hur avgränsar/filtrerar du sökresultatet?

För att avgränsa/filtrera ditt sökresultat använder du menyn till vänster eller trycker på tratt-ikonen. I filtreringsmenyn hittar du olika kategorier du kan välja för att anpassa sökresultatet. Du kan se ett exempel nedan:

  1. Du vill söka efter böcker om idrottspsykologi som finns tillgängliga på biblioteket. Först söker du på ordet "idrottspsykologi". 
  2. Välj "innehas av bibliotek" under "Visa bara" i filtreringsmenyn till vänster. Välj sedan "böcker" under "Materialtyp" i filtreringsmenyn till vänster.
  3. Klicka på "Applicera filter"

Det går också att filtrera din sökning genom att välja till exempel författare, språk och skapad år. 

Utökad sökning – för mer specifika sökningar

Du kan även göra en utökad sökning som ger dig mer specifika resultat. Du hittar utökad sökning under den stora sökrutan till höger på bibliotekets startsida. 

Du kan välja att bara söka i bibliotekskatalogen. Bibliotekskatalogen innehåller allt material vi har på biblioteket. Du kan också välja att söka på ”allt.” Då hittar du även en del av det material som finns i databaser, till exempel artiklar.