Gå till huvudinnehållet

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil: Start

Kursguide för FOHL008

Information om bibliotekslaborationerna

Välkommen till de två bibliotekslaborationer som ingår i kursen!

Inför båda gångerna ska deltagarna ha förberett sig genom att lämna in uppgifter i Blackboard.

Den första workshopen handlar om databasteori och informationspraktiker. Tillämpningsövningar varvas med föreläsningsdelar och diskussion med utgångspunkt från delar av kurslitteraturen.

Under den andra workshopen diskuterar vi sökstrategier och deltagarna arbetar vidare med sina egna sökningar med möjlighet till handledning.

Mer information finns under flikarna för respektive tillfälle.

Kontakt

Anna Råbom Holst
anna.rabom_holst@hh.se

Elisabet Frigell
elisabet.frigell@hh.se