Skip to Main Content

Byggteknik och fastighetsekonomi

Avhandlingar och uppsatser

Det finns flera källor att söka efter avhandlingar och uppsatser i. En del har materialet i fulltext direkt, i andra fall får man söka vidare t.ex. med Google för att hitta fulltexten och ibland finns materialet inte elektronisk. Om materialet bara finns tryckt kan man beställa det som fjärrlån via biblioteket.