Gå till huvudinnehållet

Referenser och referenshanteringsverktyg: Referenshanteringsverktyg

Vad är ett referenshanteringsverktyg?

Ett referenshanteringsverktyg kan vara ett program eller ett helt webbbaserat verktyg som hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen; från informationssökningen, under skrivandet och fram till publicerandet av din text. 

Med ett referenshanteringsverktyg kan du:

 • importera referenser från olika databaser på ett ställe
 • hålla ordning på dina referenser
 • skapa hänvisningar och litteraturlista i ditt word-dokument
 • anpassa referensernas utformning enligt olika citeringssystem eller specifika tidskrifters krav
 • skapa publikationslistor

Det finns mängder av referenshanteringsverktyg.

På biblioteket svarar vi på frågor om följande:

 • EndNote

 • EndNote Online

 • Zotero

Se till höger för ytterligare information om dessa verktyg.

Tips till dig som inte använder ett refrerenshanteringsverktyg

I Libris kan du skapa referenser på böcker. Sök upp dem och klicka på knappen "Skapa referens", välj sedan det referenshanteringssystem du använder.

Denna funktion finns i de flesta databaser där verktygen ofta finns under länkar som "Cite", "Bibliography", "Skapa referens" ...

EndNote

Logotype för EndnoteSkaffa EndNote

EndNote är ett program och installeras på datorn. Alla anställda på Högskolan i Halmstad kan få EndNote installerat kostnadsfritt, både på jobbdatorn och på hemdatorn.

Använd EndNote

Med EndNote samlar du alla dina referenser i programmet (i ett s.k. "bibliotek"), där du också kan bearbeta dem och organisera dem på olika sätt. Det går också att lägga till filer till referenserna. Om man lägger till en PDF-fil till en referens så går det dessutom att annotera filen.

EndNote och Word

I programmet ingår också funktionen Cite While You Write (CWYW) som knyter EndNote till Word. I Word syns kopplingen till EndNote som en extra flik. Med CWYW lägger du enkelt till referenser i texten som du arbetar med och samtidigt konstruerar programmet automatisk en referenslista i slutet av Word-dokumentet. Endnote formaterar referenserna så de att de följer riktlinjerna för den referensstil du har val. Du kan välja bland tusentals av referensstilar, som de välkända APA, Oxford, Vancouver och IEEE, men även tidskriftsspecifika stilar.

EndNote och EndNote Online

Att skapa ett konto på Endnote Online ger dig ytterligare möjligheter när du använder EndNote.

Genom att synkronisera ditt EndNote‑bibliotek

 • kan du använda ditt EndNote-bibliotek via Endnote Online om du inte sitter vid en dator där du har EndNote installerat (internetuppkoppling krävs).
 • kan du synkronisera dina referenser till andra datorer där du har EndNote installerat (t.ex. din hemdator).
 • kan du dela dina referenser med andra som har EndNote Online.

Läs mer om EndNote Online nedan.

Endnote Online

Logotyp för EndNote OnlineSkaffa Endnote Online

Både studenter och personal på  högskolan i Halmstad kan skapa ett EndNote Online konto. Det är viktigt att du är på campus när du skapar kontot.

Använd EndNote Online

EndNote Online (före detta EndNote Web) är en webbaserad version av programvaran EndNote. Det har nästan samma funktioner som programmet EndNote och gör det också möjligt att dela sina referenser med andra som har EndNote Online..

EndNote Online och Word

För att använda Cite While You Write (CWYW), som låter dig infoga dina referenser från EndNote Online i ditt Word-dokument, behövs en insticksfil som laddas ner från EndNote Online. När filen är installerad syns en ny flik i Word för EndNote. Använder du en av högskolans datorer är insticksfilen för EndNote Online tillgänglig via Software Center och kan enkelt installeras om EndNote-fliken saknas i Word.

Zotero

Zotero är ett fritt tillgängligt referenshanteringsverktyg. Verktygets funktioner för referenshantering är i princip samma som hos EndNote Online. Zotero kan användas både med Word och med Google Docs.