Skip to Main Content

Referenser och referenshanteringsverktyg: Att skriva referenser

Tänk på att...

...redan från början hålla noga reda på vilka källor du använder och varifrån information hämtas, oavsett vilken typ av referens det gäller.

Tips till dig som inte använder ett refrerenshanteringsverktyg

I Libris kan du skapa referenser på böcker. Sök upp dem och klicka på knappen "Skapa referens", välj sedan det referenshanteringssystem du använder.

Denna funktion finns i de flesta databaser där verktygen ofta finns under länkar som "Cite", "Bibliography", "Skapa referens" ...

Varför måste man ange referenser?

Akademiska texter redovisar författarens egna forskningsresultat och ställningstaganden, men ska också förhålla sig till den forskning som redan presenterats. Det är viktigt att skriva tydliga referenser till det material man använder sig av i sitt arbete. Att använda någon annans text, idéer eller tankar utan att ange källan är inte tillåtet (se plagiering).

Genom referenserna:

  • visar du vilket material dina påståenden och resonemang bygger på/knyter an till
  • kan läsare  kontrollera uppgifter i ditt arbete och sätta sig in i ämnet
  • sätts ditt arbete in i ett sammanhang och gör det trovärdigt
  • får andra författares forskning och idéer erkännande

Vad är en referens?

En referens är en bibliografisk beskrivning av det material du använt dig av och när man talar om "en referens" kan man mena två saker:

  • referensen som placeras i den löpande texten (kallas ibland källhänvisning) varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa.  Den information som anges här ska tydligt peka på ...
  • referensen i din referenslista (kallas ibland källförteckning) som finns i  slutet av texten och samlar de referenser man använt sig av.

Plagiering

ME 109 Thief

Om du använder material som inte är ditt utan att tala om det (genom referenser) så gör du dig skyldig till plagiering.

 

Om du undervisar/är examinator på högskolan och undrar hur du ska hantera plagiering och vilka verktyg du kan använda så kontakta Högskolepedagogiskt centrum (HPC).