Skip to main content

Historia: Databaser, tidskrifter, biografiska uppslagsverk

En guide till resurser inom ämnesområdet Historia

Databaser, bibliografier

I bibliotekets tidskriftsavdelning

Arbetarhistoria: Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Fornvännen: Tidskrift för svensk antikvarisk forskning

Historisk tidskrift (svenska)

Historisk tidsskrift (danska)

Polhem: Tidskrift för teknikhistoria

Populär historia

Scandia: Tidskrift för historisk forskning

SVIF-Nytt: Nyhetsbrev från Svenska idrottshistoriska föreningen