Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Historia: Databaser, tidskrifter, biografiska uppslagsverk

En guide till resurser inom ämnesområdet Historia

Databaser, bibliografier

I bibliotekets tidskriftsavdelning

Arbetarhistoria: Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Fornvännen: Tidskrift för svensk antikvarisk forskning

Historisk tidskrift (svenska)

Historisk tidsskrift (danska)

Polhem: Tidskrift för teknikhistoria

Populär historia

Scandia: Tidskrift för historisk forskning

SVIF-Nytt: Nyhetsbrev från Svenska idrottshistoriska föreningen