Skip to main content

OM2009. Omvårdnadens grunder (VT19)

Att hitta vetenskaplig litteratur

Välkommen!

Denna guide vill introducera dig till högskolebiblioteks verktyg för informationssökning.

Det finns informationskällor för olika behov. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vardagsinformation och vetenskaplig information och kunna välja källor som bäst svarar mot ditt informationsbehov eller den uppgift du ska lösa.

I filmen (30 min.) får du veta mer om hur du hittar vetenskaplig litteratur:

Vilket sökverktyg ska du välja? - Guide till bibliotekets söktjänster (2:30 min.)

Ämnesguide

Mer information om informationskällor för vård och medicin hittar du i ämnesguiden.