Skip to main content

Omvårdnad: Start

en guide i informationsdjungeln för dig som studerar på Sjuksköterskeprogrammet eller till specialistsjuksköterska.

Nyheter & tips

Om guiden

Bild på sjuksköterska

Att veta hur man söker information underlättar studierna och är en förutsättning för att hänga med i utvecklingen inom sitt framtida yrke.
Här ges en överblick över hur informationen för sjuksköterskor är organiserad och hur man kan gå tillväga för att söka och använda information inom vårdområdet.

Syftet är att bidra till studenternas informationskompetens. (Läs mer i Högskolelagen (SFS 1992:1434) , 1 kap. 8 §)

Biblioteket erbjuder

Hjälp vid bibliotekets datorer
Se mer på vår webbplats - http://hh.se/bibliotek