Skip to main content

Miljövetenskap: Home

Nya böcker om miljö på biblioteket

Loading ...

Om guiden

Det här är en guide riktad mot ämnet miljövetenskap. Här finns information och tips om:

 

  • Skriva och referera - Vilka skriv- och refereringsverktyg finns och hur fungerar de? Hur skriver man en referens? Vad är plagiering? Hur publicerar man sitt examensarbete?

 

 

  • Artiklar, tidskrifter och databaser - Vilka databaser är bäst inom miljö? Var och man och får tag på artiklar och tidskrifter inom miljö? Vad är en artikel och hur vet man om den är vetenskaplig?

Subject Guide