Skip to main content

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil: Start

Bibliotekets guide för kurserna FOHL007 och FOHL008

Information om bibliotekslaborationerna

Välkommen till de två bibliotekslaborationer som ingår i kursen!

Inför båda gångerna ska deltagarna ha förberett sig genom att lämna in uppgifter i Blackboard.

Det första tillfället handlar om databasteori och informationspraktiker. Tillämpningsövningar varvas med föreläsningsdelar och diskussion med utgångspunkt från delar av kurslitteraturen.

Vid det andra tillfället diskuteras sökstrategier och deltagarna arbetar vidare med sina egna sökningar med möjlighet till handledning.

Mer information hittar du under flikarna för respektive tillfälle.

Kontakt

Anna Råbom Holst
anna.rabom_holst@hh.se

Elisabet Frigell
elisabet.frigell@hh.se