Skip to main content

Religionsvetenskap: Home

En guide till resurser inom ämnesområdet Religionsvetenskap

Högskolebiblioteket

Webbplats: http://hh.se/bibliotek

E-post: biblioteket@hh.se

Tel: 035 - 16 71 04 (låne- & informationsdisk)

Öppettider: mån–fre 8-19 

Avvikande öppettider

Välkommen

Välkommen till våra informationssidor inom ämnet Religionsvetenskap. Guiden är avsedd att ge en översikt över resurser som finns i ämnet via Högskolebiblioteket eller fritt på nätet. De resurser som kräver inloggning är bara tillgängliga för studenter och personal på Högskolan i Halmstad. Guiden är under utveckling och material kommer att läggas till efter hand.

Under flikarna kan man söka vidare på olika informationskällor:

"Böcker" - Att söka i olika bibliotekskataloger, tryckta och elektroniska böcker, beställa fjärrlån. Med "Uppslagsverk, ordböcker, handböcker, översikter" - främst elektroniska i ämnet Religionsvetenskap

"Artiklar, tidskrifter & databaser" - Hur man söker fram artiklar ur tidskrifter, vilka databaser som är relevanta i ämnet religionsvetenskap, vad som kännetecknar vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter.

"Uppsatser & avhandlingar" - Hur man söker uppsatser och avhandlingar i olika databaser. Även en lista på de senaste avhandlingarna i religionsvetenskap tillgängliga på nätet.

"Vid uppsatsskrivning" - Innehållande: Vetenskapligt material, Källkritik, Informationssökning, Skrivandet och referenshantering, Upphovsrätt och plagiering, Registrera och publicera i DIVA

"Världsreligionerna" - Material om de 12 största världsreligionerna: böcker (tryckta och e-böcker), e-tidskrifter, Wikipedia-artiklar, webbsidor och religiösa urkunder.

Subject Librarian

Stefan Bertilsson's picture
Stefan Bertilsson
Contact:
072 977 36 02