Skip to main content

Historia: Home

En guide till resurser inom ämnesområdet Historia

Välkommen

Välkommen till våra informationssidor inom ämnet Historia. Guiden är avsedd att ge en översikt över resurser som finns i ämnet via Högskolebiblioteket eller fritt på nätet. De resurser som kräver inloggning är bara tillgängliga för studenter och personal på Högskolan i Halmstad. Guiden är under utveckling och material kommer att läggas till efter hand.

Databasen "Halland i litteraturen"

Kolla databasen "Halland i litteraturen". Här kan man söka fram böcker och artiklar som tar upp Halland i olika ämnen, främst med inriktning på historia.

Kärnan i databasen utgörs av Hallandssamlingen, som finns att besöka på Högskolebiblioteket i Halmstad.

Subject Librarian

Stefan Bertilsson's picture
Stefan Bertilsson
Contact:
072 977 36 02