Skip to main content

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV): Home

En guide till resurser inom ämnesområdet Medie- och kommunikationsvetenskap

Nytt från Medieforskarna

Loading ...

Välkommen

Välkommen till våra informationssidor inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Guiden är avsedd att ge en översikt över resurser som finns i ämnet via Högskolebiblioteket eller fritt på nätet. De resurser som kräver inloggning är bara tillgängliga för studenter och personal på Högskolan i Halmstad. Guiden är under utveckling och material kommer att läggas till efter hand.

A Brief History of Communication

Från binjder

Subject Librarian

Stefan Bertilsson's picture
Stefan Bertilsson
Contact:
072 977 36 02

Högskolebiblioteket

Webbplats: 

http://hh.se/bibliotek

E-post: biblioteket@hh.se

Telefon: 

035 - 16 71 04 (låne- & informationsdisk)

Öppettider: mån–fre 8-19

Avvikande öppettider