Skip to main content

Biomedicin/Biomekanik: Home

Nya böcker om biomedicin på biblioteket

Loading ...

Nya böcker om biomekanik på biblioteket

Loading ...

Om guiden

Det här är en guide riktad mot ämnena biomedicin och biomekanik. Här finns information och tips om:

 

  • Skriva och referera - Vilka skriv- och refereringsverktyg finns och hur fungerar de? Hur skriver man en referens? Vad är plagiering? Hur publicerar man sitt examensarbete?

 

  • Böcker och e-böcker - Var söker man efter böcker inom biomedicin och biomekanik och hur får man tag på dem?

 

  • Artiklar, tidskrifter och databaser - Vilka databaser är bäst inom biomedicin och biomekanik? Var och man och får tag på artiklar och tidskrifter inom biomedicin och biomekanik? Vad är en artikel och hur vet man om den är vetenskaplig?

Subject Guide