Skip to main content

Biologi/Naturvetenskap: Home

Publicerat inom naturvetenskap vid Högskolan i Halmstad

Loading ...

Om guiden

Det här är en guide riktad mot biologi och naturvetenskap. Här finns information och tips om:

 

  • Skriva och referera - Vilka skriv- och refereringsverktyg finns och hur fungerar de? Hur skriver man en referens? Vad är plagiering? Hur publicerar man sitt examensarbete?

 

  • Böcker och e-böcker - Var söker man efter böcker inom biologi och naturvetenskap och hur får man tag på dem?

 

  • Artiklar, tidskrifter och databaser - Vilka databaser är bäst inom biologi och naturvetenskap? Var och man och får tag på artiklar och tidskrifter inom biologi och naturvetenskap? Vad är en artikel och hur vet man om den är vetenskaplig?

Subject Guide